I h.t. Valgloven §2-6 jfr §2-7
Hvis du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved valget.

Du kan undersøke om du står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget på de nedenfor angitte steder i kommunen. Står du ikke oppført her er du å finne i det manntallet for den kommunen hvor du evt. er flyttet fra. Du kan i såfall velge å stemme der på valgdagen, eller forhåndsstemme her ved servicekontoret, Miljøbygget, Lauvsnes, slik at vi kan sende din stemme til den kommunen du er manntallsført.

Manntallet er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:
For Utvorda stemmekrets: Sjøbua Spiseri AS
For Sørnesset stemmekrets: På Småværet hos L. Mårvik eftf og hos H. Sved AS
For Jøssund stemmekrets: Hos H. Sved AS
For Vik stemmekrets: Coop Sørflatanger
For Lauvsnes stemmekrest: Spar Flatanger
Hovedmanntallet er lagt ut på Miljøbygget, Lauvsnes.

Manntallene ligger ute til valgdagen 12.09.2011.


FORHÅNDSSTEMMEGIVNING I FLATANGER KOMMUNE

Forhåndsstemmegivning kan skje ved servicekontoret, Miljøbygget på Lauvsnes, i perioden onsdag 10.august - fredag 9.september 2011. Dette må skje innenfor tidsrommet kl. 09.00-15.00.

Valgkortet skal benyttes ved slik stemmegivning og du må derfor ta med dette. Legitimasjon, f.eks. bankkort, kan også bli krevd fremlagt.

Valgstyret har også bestemt at forhåndsstemmegivning som vanlig kan skje ved pleie- og omsorgstuent for de som bor der. Men her kan også andre forhåndsstemme. Dette vil bli kunngjort senere bl.a. i Hør her.

For syke og uføre som ikke kan avgi stemme på noen av de over nevnte steder på forhånd eller i valglokalet på valgdagen, kan det søkes til valgstyret om å få avgi stemme hjemme eller der man oppholder seg. Fristen for slik søknad er torsdag 8.september k. 12.00. OBS!

Flatanger Valgstyre
Reidar Lindseth
Leder