Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn. 

SalMar Farming AS
Kontaktperson: Alf Håkon Skjærvik
Lokalitet:  Makrellskjera og Skårflesa, med felles forflåte

Søknaden gjelder:
To nye lokaliteter, hver med biomasse på 3120 tonn

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig innsyn ved avdeling for næring, miljø og teknisk, Lauvsnes.  Frist for uttalelse er satt til 20.02.2015.  Eventuelle merknader sendes Flatanger kommune, avd. NMT, 7770 Flatanger.                                                                                                         

Vår ref. 2014/125523 bes oppgitt ved henvendelse