Flatanger kommune
Avd. Næring, miljø og teknisk

Anbud

Flatanger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på følgende arbeid:

  • Vintervedlikehold

    Doffin reg.nr. (2015/117304)

Konkurransegrunnlaget fåes tilsendt ved henvendelse til Flatanger kommune, tlf. 74221100 el. 47646731.  Anbudsfrist: 05.11.15 kl. 15.00.

Teknisk sjef

Vår ref. 2015/80944 bes oppgitt ved henvendelse