Det er ledig leilighet i Flerbohus på Lauvsneshaugen.

Det er vedtatt i formannskapet at ansatte i næringslivet i kommunen skal ha fortrinnsrett.
 
Søknad bes sendt Flatanger kommune, NMT, 7770 Flatanger innen 20.07.2015.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til teknisk sjef på tlf. 916 93825.