Ledig vikariat som fagarbeider ved Lauvsnes skole og SFO
For perioden 01.08.20 – 31.07.21 er de ledig 50 % vikariat som fagarbeider knyttet til p.t. Lauvsnes skole og SFO. Stillingen følger i utgangspunktet skoleåret (avkorta år). Den som blir ansatt må påregne noen helsefaglige oppgaver, så søkere med fagbrev både innen helsefag og barne- og ungdomsarbeid etterspørres. Menn oppfordres til å søke.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1. bes oppgi dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting.
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.
Elektronisk søknadsskjema finner du på www.flatanger.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk vil ikke bli vurdert. Det bes om at interne søkere også fyller ut alle etterspurte opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet. Servicekontoret i kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut søknaden.
Søknadsfrist 12.06.20
Nærmere informasjon om stillingen fås ved å kontakte:
Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 47559475, lovise.angen@flatanger.kommune.no
eller
Lauvsnes skole: Rektor Turid Kjendlie, tlf. 47662298, turid.kjendlie@flatanger.kommune.no