Flatanger kommune avdeling for Næring, miljø og teknisk har flere ledige stillinger innen vaktmesterkorpset hvor også renholdsfunksjonen er lagt til.

Dette gjelder;
 
·        Brannmester/feier
·        Vaktmester bygg og/eller kommunalteknikk
·        Fagarbeider renhold på kommunale bygg i kommunesenteret
·        Deltidsstilling renhold Utvorda oppvekstsenter
 
Hvis vi ikke får kvalifisert personell til brannmester/feier, vil det bli aktuelt å opprette lærling i feierfaget.
 
Det er følgende krav til stillingene;
Brannmester/feier;
-         Erfaring fra kommunal brannvesen
-         Fagbrev i feiing
-         Inngå i deltidsbrannkorpset
-         Ha førerkort
-         Plikt til å gå med mottaker for brannvarsler, som vil bli godtgjort med kr. 17.000,- pr. år
 
Brannmesteren skal være leder for beredskapsstyrken, skal være utrykningsleder og vil bli innplassert i stillingskode med særaldersgrense på 60 år.
Stillingen vil for øvrig inngå i vaktmesterkorpset og det må påregnes andre mindre arbeidsoppgaver etter behov.
Søker som ikke innehar den kompetanse som kreves må være villig til å gjennomføre nødvendig kurs ved Norges Brannskole.
 
Vaktmester;
-         Krav til fagbrev, hvor vaktmesterskolen likestilles med fagbrev
-         Inngå i deltidsbrannkorpset og ha erfaring fra kommunal brannvesen
-         Ha førerkort
 
Fagarbeider renhold;
-         Krav til fagbrev i renhold
Søkere uten fagbrev vil kunne komme i betrakting, men det vil bli krevd at fagbrev tas innen rimelig tid.
 
Renholder Utvorda oppvekstsenter;
-         Det er ønskelig med fagarbeider.
 
Det vil kreves for alle stillinger at en har god samarbeidsevne, er omstillingsvillig, er åpen og aktiv.
Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende helseattest.
For øvrig skjer ansettelsen på vanlige vilkår og lønn etter avtale. Det er 6 måneders prøvetid og
2 % pensjonsinnskudd.
 
Søknadsfristen er 31. desember 2011.
 
Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Flatanger kommune og sendes elektronisk.
Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens nettsted under ledige stillinger.  
 
Spørsmål til stillingene kan rettes til teknisk sjef/brannsjef.
 
Vår ref. 2011/9653-2 bes oppgitt ved henvendelse