Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på 116 117 eller 113.