Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på tlf. 116 117 eller nødnummer 113.