Flatanger kommune har i de to siste døgn vært uten ordinær bredbånds-netttilgang. Dette påvirker blant annet kommunikasjon via e-post.
NTE som er vår nettleverandør, arbeider kontinuerlig med feilretting, også gjennom helga om nødvendig.

Store deler av Sørnesshalvøya er uten mobildekning. I følge dekningsdirektøren i Telenor arbeides det kontinuerlig med å utbedre skadene, i første omgang med en reserveløsning som kan være på plass fredag kveld, 10.01.2020.
Til orientering opplyses det om at en kan finne mobildekning på Småværet og Hårnesmoen.