10 ungdommer fra Flatanger har gjennom sommeren klippet plener, luket, malt, vasket og gjort annet arbeide på kommunens eiendommer. Etter over 30 år med sommerjobb for ungdom og med årets budsjettramme på kr. 85.000 har deltagerne tjent seg noen slanter til skoleåret. Rengjøringsansvarlige og vaktmesterkorpset har fulgt opp ungdommen.

Vi møter 4 av de 10 deltagerne utenfor Miljøbygget med ulike redskaper og en sprek gressklipper.

Aksel Vedvik, 18 år, som ellers i året går på Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy sier at å jobbe i Flatanger i sommerferien passet godt når han er i heimkommunen sin i ferien. Han har trivdes med fysisk og selvstendig arbeid som å klippe plen, legge plen og male litt.  «Passer bra med metall på øret når man kjører gressklipper!» sa han med et smil.

Sigrid Einvik Dahle, 16 år, har vasket på Lauvsnes skole og Flatanger Pleie- og Omsorgstun. I tillegg fikk hun arbeide en dag i barnehagen hvor hun senere fikk jobb som tilkallingsvakt!

Adrian Førde har sammen med Sata Jairak, begge 17 år, jobbet sammen med å skrape gress på kirkegårdene. I tillegg har Adrian malt gjerdet i barnehagen. De mente også at vaktmesterne var flinke til å gi og forklare arbeidsoppgaver. Adrian mente også at det er bra at det finnes alternativer til å jobbe i fiskeoppdrett i ferien.

Han avsluttet med at «en sommerjobb i kommunen anbefales på det sterkeste!»  

 

                                                                                                          Morten Kristiansen

Sommerjobb for ungdom Flatanger 2020_2000x1500.jpg

Fra venstre: Sigrid M. E. Dahle, vaktmester Narve Iversen, Aksel Vekvik, Adrian Førde, Sata Jairak.
Følgende var ikke tilstede: Håvard Myren, Anwar Debes, Thomas Førde, Maria Trefjord Derås, Sara Linnea Hansen,
Oda Ruud Kristiansen og Magnus Tyldum Ribsskog.