Vår entreprenør Relacom kommer til å fortsette utover kveld/natt med arbeidet for å gjenopprette tjenester. Alle feil krever fysisk arbeid på mer enn ett sted og mye reisetid, i tillegg til terminalarbeid.
 

De tar de største mobilpunktene Halmøya og Lauvsnes først. Disse har vi håp om skal komme inn i løpet av kvelden.

 

Fasttelefoni på Hårnes vil også bli omrutet. Håper denne også skal være gjenopprettet før kvelden er omme. 

 

Mobilpunktene ved Vik og Småværet krever mer arbeid før de igjen kommer på lufta, men utbygging av transportkapasitet for disse er bestilt. Her kan noe transporttid på utstyr måtte påregnes, men arbeidet utføres så snart som mulig. 

 

Selve fiberkabelen lar seg tidligst bytte ut natt til fredag. Det nye oppdrettsanlegget som er under bygging, vil rydde plass slik at kabelskipet kan kjøre gjennom anlegget. Men omskjøting til ny kabel kommer ikke til å påvirke de tjenestene vi nå har feil på, siden disse da vil være rutet nordover via Årnesmyra og til Namsos og Steinkjer.