Det innføres herved kokepåbud for drikkevann for alle abonnenter tilknyttet Utvorda vannverk. Kokepåbudet må påregnes å vare til ny vannprøve er analysert i uke 9. Alle abonnenter bes om å foreta en selvstendig kontroll i forhold til mulige egne lekkasjer eller unormalt forbruk. Det er sendt ut varsel på SMS.