Barnehageplass 2020/2021

Barnehagene i Flatanger har to årlige opptak: 1. august og 1. februar. For opptak 1. august er søknadsfristen 1. april.
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholstid skjer på elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for barnehagene i kommunen.


Plass i SFO 2020/2021

Frist for opptak av nye elever for skoleåret 2020/2021 er 1. april. Barn som er tildelt plass, beholder denne til og med 4. klasse, eller en måned etter oppsigelse.
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av plass skjer på elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for SFO i kommunen.