Det  var overveldende god respons, noe som sier at dette er en nyttig arena. Mange gode innspill er notert.
Møtereferat, infoark, hytteundersøkelsen og generell kommunal informasjon vil være tilgjengelig på våre hjemmesider. Vi tar også med oss et flott oppslag i NA på mandag 16. mai.

Møtereferat
Infoark
Hytteundersøkelsen