Det vil kun bli gitt tilbud til elever f.o.m. 3. klasse.

Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside under "Selvbetjening" nederst til høyre.

Trenger du hjelp, kontakt servicekontoret tlf. 74 22 11 00 eller oppvekst- og kulturkontoret tlf. 74 22 11 20/74 22 11 21.

Søknadsfrist: 1. april 2010.