Første skatteoppgjør for lønnsmottakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende er 24. juni. Tilgodebeløp utbetales så raskt som mulig og vil være de fleste ihende innen utgangen av juni.

I tillegg til de vanlige skatteoppgjørene i juni og oktober, vil det i år også være skatteoppgjør i august og september. Mange av de som tidligere måtte vente til oktober kan nå få oppgjør i august eller september. 

Første forfall på restskatt er 22. august for de som får oppgjør i juni.

Mer informasjon bl.a. om renteberegning og klagefrister finnes på skatteetatens sider.