I forbindelse med at Namdal Tankrens er i gang med septiktømming i kommunen, ber vi om at fremkomst til kummer er lett tilgjengelig. 

Tømmingen vil vare i 2-3 uker.