Onsdag 27. januar fra kl 0900 og ut dagen vil Namsos Brann og Redning avd. Flatanger Brannstasjon gjennomføre en nedbrenningsøvelse ved adressen Lauvsneshaugen 87, 7770 Flatanger.

Personer i området vil nok i løpet av dagen kunne se både røyk og flammer fra stedet.

Det understrekes at øvelsen ikke vil bli gjennomført om været ikke tilsier at den kan avvikles på et trygt vis for både egne mannskaper, naboer og øvrige omgivelser.