Prisen skal være en æresbevisning som markerer spesiell innsats for bedre trafikksikkerhet i fylket. Prisen kan tildeles en person, et utvalg, et lag e.l.

Begrunnede forslag på kandidater sendes:

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag, Byavn. 21, 7737 Steinkjer,

innen 3. mai 2013.