Målet er å være tilstede på arenaer der vi når mange av våre innbyggere og andre som er interessert i Flatanger. Facebook skal brukes som en kanal for nyhetsformidling, informasjon og kunngjøringer for Flatanger kommune.