Anslagsvis 180 bredbåndskunder er uten tjeneste ved Lauvsnes. Det arbeides med å øke kapasiteten i telenettet for å henge denne DSLAM’en opp mot Namsos i stedet for mot Sandviksberget. Tilgang på utstyr som er nødvendig undersøkes, og det er avgjørende for hvor lang tid omlegging vil ta.

 

Fasttelefoni i Hårnes ventes inn i løpet av dagen.

 

Det er ikke klart om ett av mobilpunktene Småværet eller Vik kommer opp igjen før sjøkabelfeilen er rettet. Det blir ikke kapasitet til omlegging av begge.

 

I tillegg informerer rådmannen  om følgende:

Hvis praktisk mulig, og for å kunne skaffe kapasitet til bredbåndskunder uten nettilgang, er det sannsynlig  at en midlertidig må prioritere allerede begrenset kapasitet på telenettet  til dette. Dette kan medføre at mobilsender på Lauvsnes igjen må  tas midlertidig ut av drift. Halmøysenderen vil imidlertid bli opprettholdt.