Fra og med 1. januar 2009 starter et prøveprosjekt med tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag. Prøveordningen gjelder akutte smertetilstander og tannskader som oppstår i helger og høytider.
Bakgrunnen for den nye helgevaktordningen er at mange tannleger erfaringsmessig er utilgjengelig i helger og høytider. Dette kan være et problem for pasienter som får akutte behandlingsbehov nettopp på slike dager. På grunn av store geografiske reiseavstander i fylket vil det bli forsøkt med to vakthavende tannleger i fylket. En skal dekke området fra og med Steinkjer og nordover, siste tannlege skal dekke kommunene sør for Steinkjer. Vakt og behandling vil skje i tilknytning til de vakthavende tannlegenes faste klinikker. De geografiske vaktstedene vil derfor variere fra helg til helg.

Kontakt
Tannlegevakt for Nord-Trøndelag har telefonnummer: 800 41 101
Ved innrigninger på helge- og høytidsdager innenfor tidsrommet 08.00 - 18.00 foretas automatisk viderekobling til vakthavende tannlege for det distriktet  pasienten ringer fra.

Priser
Pasienter som har krav på gratis behandling hos offentlig tannlege, vil ha samme rettigheter også ved akuttbehandling. Pasienter som selv betaler for tannlegebehandling, må betale selv også for behandling ved den nye legevaktordningen. takster for behandling i helg ligger vanligvis 75 - 100 % over ordinære tannlegetakster.