Som følge av vedtaket om bosetting av flyktninger er kommunen i gang med å etablere egen tjeneste som skal arbeide med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger/asylsøkere. Tjenesten er under oppbygging og informasjon vil bli gitt underveis. Eventuelle spørsmål kan rettes til flyktningekoordinator Somia E. Tøndel på Tlf.: 90 70 71 62/ 74 22 11 00, e-post: somia.tondel@flatanger.kommune.no.

Besøksadresse: Første etasje i kommunehuset (Miljøbygget).