Noen kommer og noen går. Fra 01.03.20 vil teknisk etat få 3 nye medarbeidere. I stillingen som fagleder/sekretær går Anne Synnøve Laukvik over i pensjonistenes rekker og erstattes av Marita Herring og Rita Kvaløsæter i hver sin 50 % stilling.

Tor Roald Lindseth fulgte med over til Namsos brannvesen fra 01.01.20 i et 1-års vikariat. Han vil ha kontorsted på Flatanger brannstasjon, men organisatorisk underlegges Namsos brannvesen.

Johan Lauvsnes er ansatt i et vikariat som fagleder VVA (vei, vann og avløp) fra 01.03.20 til 31.12.20.

Vi ønsker alle tre velkommen!

 

Halvard Rørstad/Teknisk sjef