I de fleste tilfeller er nok dette riktig. Opprinnelig søknad har vært bolig, - men så er boligen i ettertid tatt i bruk til fritidsformål uten at det har vært søkt om bruksendring. Dersom dette er tilfelle og eier ønsker denne endret til fritidsbolig i matrikkelen, må det søkes om bruksendring.

I noen tilfeller kan det også være registrert feil i matrikkelen. Krav om retting av matrikkelen settes da fram for kommunen med dokumentasjon som viser at registrerte opplysninger er uriktige.

Vi har på nåværende tidspunkt ikke kapasitet til fortløpende å følge opp alle disse henvendelsene. Vi må derfor be om at slike henvendelser blir sendt oss skriftlig, slik at vi kan følge opp sakene etter hvert. For spørsmål om boligareal (P-ROM eller BOA) er dette opplysninger som ikke er registrert i matrikkelen og som vi derfor ikke kan opplyse om.

Opplysningene om areal og byggeår kan du sende inn på SMS eller internett (skatteetaten.no). Du kan også levere, eller sende papirskjemaet til ditt lokale skattekontor. Fristen for å gi opplysninger er satt til 15. oktober.

Ytterligere opplysninger om emnet finner du på vedlagte faktaark. Faktaark likningsverdi

For andre spørsmål knyttet til endring av likningsverdi, henvises det til www.skatteetaten.no.