Mottak av flyktninger fra Ukraina i 2022

Kommunestyret fattet vedtak torsdag 24. mars om at Flatanger kommune skal gjøre alt vi kan for å kunne bosette 15 flyktninger i Flatanger i løpet av 2022. På grunn av begrenset kapasitet på ledige boliger og ressurser knyttet til ledelse og koordinering av integrerings­tjenesten, kan kommunen bosette inntil 8 flyktninger i juni/juli og de siste 7 i løpet av høsten. Det er nå lyst ut etter flyktningkonsulent. Hvis noen har leilighet eller hus til leie på Lauvsnes, ta kontakt med servicekontoret på 74 22 11 00 eller på e-post postmottak@flatanger.kommune.no.

Vi vet at det er mange som har lyst til å bidra her. Kanskje har du noen møbler eller annet inventar som er i god stand, og som du ikke trenger lenger? Vi kommer med ønskeliste over møbler og annet inventar vi trenger for å kunne møblere boliger for flyktningene våre, når vi får informasjon om hvem som kommer.

Med tanke på situasjonen i Ukraina, kommer vi bare til å gi informasjon på vår hjemmeside og Facebookside om saker som angår våre innbyggere lokalt.

 

Koronastatus per 28. mars 2022

Siste uke var det registrert 10 nye tilfeller av korona. Til sammen er det registrert/kjent at 450 innbyggere har vært smittet av korona. Kommunen kommer ikke til å informere om smittetall ol. framover.

Vi minner om at å fortsette med en del smittevernstiltak kan være lurt. Ha god hånd- og hostehygiene og hold avstand hvis du har symptomer. Det er fortsatt tillatt å bruke munnbind for å beskytte seg selv og/eller andre. Nå er sesonginfluensaen på frammarsj og det er også en del tilfeller av omgangssyke lokalt. Husk at smitteverntiltak er det viktigste forebyggende tiltaket også ovenfor andre virussykdommer.