Det blir arrangert et møte mellom befolkninga og kommuneledelsen (kriseledelsen) og eventuelt andre aktører på grendehuset på Utvorda tirsdag 14. mars klokka 1900.

Flatanger kommune legger opp til at alle som er på Utvorda og Sitter kan komme og stille spørsmål og snakke om forskjellige utfordringer som har oppstått, eller kan oppstå, i forbindelse med veistengninga.

Ungdomstrinnet på Statland har bakt til det møtet som opprinnelig skulle vært, så det blir bevertning.

Håper mange har mulighet til å komme!

Det opprinnelige folkemøtet angående kommuneplanens samfunnsdel  blir arrangert seinere. Ny dato kommer.