OPPDATERING FRA FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE VEIEN MELLOM STATLAND OG UTVORDA:

To daglige passeringer på fylkesveg 6928 ved Småvika i Flatanger

Fra og med tirsdag 4. april vil veien forbi rasstedet ved Småvika være åpen i to perioder hver dag. Fra kl 08.00 til 10.00 og kl 16.00 til 18.00.

I tillegg er beredskapen ivaretatt ved at nødetatene kan passere ved behov.

Det gjøres løpende vurderinger arbeidet som pågår i rasområdet. Hvis det blir behov for endringer i åpningstidene vil det bli varslet om.

Den oppsatte båttransporten fortsetter uten endringer.