OPPDATERING KARTLEGGING AV SKREDET
Det er viktig at det er stabilt der skredet har gått, før det gjøres tiltak på stedet. Melding fra de som skal kartlegge skredet før det kan settes i gang arbeid med veien som er stengt:
"Fylkeskommunen gjorde nye undersøkelser av rasstedet på torsdag (16. mars). Det ble da fløyet drone. Karlegging av sjøbunnen pågår også parallelt med undersøkelsene på land.
Planen videre nå er å fly enda en runde med drone i morgen eller onsdag. Det er meldt mildt og noe nedbør i dag (mandag 20. mars) så vi avventer dette før ny kartlegging."
Flatanger kommune vil oppdatere med informasjon så snart vi får dette fra fylkeskommunen som er veieier.