Det er nå gjennomført undersøkelser i rasområdet med drone og båt, og det virker som at rasområdet har stabilisert seg. Flatanger kommune kommer tilbake med informasjon når vi vet mer.