OPPDATERING VEGSTENGING ETTER RAS Vegtrafikksentralen melder nå at veien ut til Utvorda og Sitter vil bli stengt i flere dager. Det jobbes med skysstilbud også til uka, og kommunen vil seinest på søndag ettermiddag/kveld komme med ytterligere informasjon om blant annet båtforbindelse fra og med mandag. Vi minner også om at kommunen har beredskap for båt-transport ved akutte hendelser. Veterinærvakt, legevakt og nødnummer kan benyttes på vanlig måte ved behov.