Lørdag 11. juni – mandag 1.august vil fv. 766 være nattestengt kl. 22.20–06.00 på Dalabrua i Flatanger kommune.
Brua vil være åpen for gjennomkjøring i to perioder på natta kl. 23.45−24.00 og kl. 3.00–3.15. Innenfor perioden er brua åpen natt til søndag og natt til mandag.
I tillegg vil brua også være åpen natt til lørdag 25. juni. Det kan også være mulighet for å passere til andre tider på natta, men da må det påregnes betydelig ventetid.
Nødetater vil kunne passere. Stengningen skyldes at de renoveringsarbeider av Dalabrua som ble påbegynt i 2015.