Oppdatert informasjon 08.03.2020

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte 
Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. 
 
Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer. 

Les mer

Informasjon om coronavirus, restriksjon av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

  • Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
  • God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råder til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

Nærkontakt defineres som:

  • bodd i samme husstand
  • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
  • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
  • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider

  • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes. Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem.


Det er viktig at overnevnte informasjon gjøres kjent for besøkende før de eventuelt møter opp i institusjonen.

Informasjon - Sykehjem og smittevern mot covid 19
Koronavirus - råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell
Brev fra helsedirektoratet

Oppdatert informasjon om coronavirus 05.03.2020

 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Hvis det blir aktuelt å gjøre spesielle tiltak i kommunen vår, vil du finne informasjon om dette på denne siden. 

Oppdatert informasjon fra kommuneoverlegen

Informasjonstelefon coronavirus

Har du spørsmål om det nye coronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Informasjonsfilm for barn og ungdom

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om coronaviruset.

Mange barn og unge har spørsmål om coronavirus. I denne filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.
Klikk her