Gjelder dose nummer 2 for barn under 10 år. 

Flatanger kommune har i dag mottatt ny og oppdater informasjon fra Folkehelseinstituttet som omhandler dose nummer 2 til alle barn under 10 år.
Nye internasjonale undersøkelser har vist at en dose er tilstrekkelig for barn under 10 år.
Folkehelseinstituttet gir derfor i dag melding om at anbefalingen videre blir at barn under 10 år bare skal ha en dose i første omgang. Dette rådet får ingen betydning for dem som har fått dose nummer to.
Hvis det senere skulle komme ny kunnskap om at beskyttelsen avtar, vil det komme ut ny informasjon om dette. 
 
Mer informasjon
Mer informasjon om pandemivaksinering generelt finnes på helsemyndighetenes nettsted www.pandemi.no. Du kan også ringe helsemyndighetenes pandemitelefon 815 55 015 eller kontakte helsepersonell i kommunen din som har ansvar for vaksinasjon.
Flatanger legekontor:          74 22 11 37
Flatanger helsestasjon:        74 22 11 33
 
Lauvsnes 16.12.2009
Liv Brønstad                                                                                                      
Helse- og omsorgssjef
Flatanger kommune