Som mange sikkert er kjent med er det pga tørke stor mangel på grovfor både lokalt og nasjonalt. Flatanger kommune oppfordrer derfor alle jordeiere til å høste mest mulig gras på sine arealer nå i år. Med god gjødsling etter slått vil det fortsatt være mulig å produsere mye gras den resterende del av vekstsesongen. Kommunen ved landbrukskontoret kan være behjelpelig med omsetning av rundball, og evt formidling av salg av gras på rot dersom du ikke høster selv. Spre budskapet, og bli med på grovfordugnad!

PS! Det er ferie på landbrukskontoret fram til 30.juli, så henvendelser vil bli besvart fortløpende etter det.