Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en 3.dose av covid-19 vaksine til helsepersonell med nær pasientkontakt og alle over 65 år.

Den tredje vaksinedosen kan gis 5 måneder etter at andre vaksinedose er satt til alle over 65 år.

Helsepersonell under 65 år kan få 3.dose etter 6 måneder (24 uker)

Viktig at hver enkelt sjekker dette før de møter til vaksinering.

Flatanger kommune vil fremover sette opp vaksineringsdager der innbyggere og helsepersonell som ønsker en 3.dose, og som oppfyller kriteriene bare kan møte. Datoer for vaksineringsdager vil bli publisert fortløpende.

Mangler du fremdeles dose 1. eller dose. 2. kan du møte på oppsatte dager.

Neste vaksineringsdag blir: Fredag 03.12.21.

Sted: Miljøbygget, sal 1.

Tid: 09.00-11.30