Det ligger fremdeles mye byggematerialer rundt på Lauvsnes. Hvis privatpersoner ønsker å bidra med opprydding er det fint. Det står containere i Trøaområdet der materialer som blåste av taket på pleie- og omsorgstunet skal kastes. Det blir organisert opprydding med innleide mannskaper når dette lar seg gjøre, men det blir neppe før etter lørdagens storm. Noen av kommunens ansatte brukte fredagen til å rydde, men det er veldig mye som gjenstår. På forhånd takk til de som eventuelt har lyst til å gjøre en innsats i dag (fredag) på frivillig basis.