Gjennom høringen ønsker kommunen bl.a. å få tilbakemelding på hvilke tema (utfordringer og muligheter for Flatanger-samfunnet) som bør tas opp i det videre planarbeidet. Vi oppfordrer alle til å komme med synspunkter og ideer. Innspill til det framlagte forslaget sendes på e-post til postmottak@flatanger.kommune.no eller sendes Flatanger kommune, 7770 Flatanger, innen 06.11.09. Kontaktperson Gurid Halsvik, tlf. 975 81971 el. e-post gurid.halsvik@namsos.kommune.no.

Her finner du kommunestyrets høringsforslag av 23.09.09.