Det er fortsatt uavklart når vi har muligheten for oppstart av varmbading, men trolig i desember/januar om det ikke skjer endringer i covid-19 situasjonen. Vi ønsker at pasienter som tenker å delta denne sesongen, tar kontakt med fysioterapeutene for nærmere informasjon vedrørende påmelding og smittevernregler.

 

Med vennlig hilsen 
Stine Sjursen
Fysioterapeut