Personer som har ankommet Norge fra andre land enn Sverige og Finland etter 27. februar skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst Norge.  Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. Personer som frem til mandag ankommer landet kan reise til opprinnelig bestemmelsessted og oppholde seg i karantene der. Så fremt man ikke har symptomer på luftveissykdom kan man også velge å reise tilbake til hjemlandet under karantenetiden, men man skal følge aktuelle smittevernregler og blant annet unngå offentlig transport (unntatt det aktuelle reisemidlet ut av landet). Hvis noen har planlagt lengre opphold enn 14 dager og har vært gjennom karantenetid uten å få luftveissymptomer så kan de være i Norge innenfor vanlige regler for utlendinger.