Nord-Trøndelag politidistrikt informerer:

Kontrollert ferdsel i Flatanger oppheves

Området i Flatanger kommune som har vært rammet av brann, har vært kontrollert av politiet siden 30. januar kl. 12.50. Dette ut fra hensyn til folks sikkerhet.
Området er gjennomgått av politiet. Løse gjenstander som kan utgjøre fare, og rester av bygningsmasse som kan rase ned, skal nå være sikret. Politiets kartlegging av skadeomfang er også i ferd med å bli avsluttet.
Med bakgrunn i dette vil det ikke lenger for politiet være behov for å kontrollere ferdselen i området. Området åpnes for fri ferdsel fra kl. 15.00 i dag.

Så lenge kontrollert ferdsel gjelder i området, vil det kun være de som har særskilt behov for å dra inn i området som vil få passere. Hver enkelt gjør avtale med politiet på stedet. Dette gjelder også presse og medier.