Nord-Trøndelag politidistrikt informerer:

Brannårsak funnet i Flatanger

Politiets etterforskning av brannen i Flatanger viser at det var feil på en lavspentledning mellom to hus ved Uran, som med all sannsynlighet forårsaket at det begynte å brenne mandag 27. januar 2014.

En av lavspentlinjene har falt ned på grunn av brudd på linjen. Denne har så kommet i berøring med de andre linjene. Berøringen har skapt gnister som har falt ned på bakken og antent den meget tørre vegetasjonen i området. Kombinasjonen av gnister fra lavspentledningene, tørr vegetasjon og kraftig vind førte til at dette så utviklet seg til en stor brann. Avhør av vitner og teknisk undersøkelse av åstedet har ført politiet til denne konklusjonen.

Det gjenstår fortsatt en del etterforskning i saken i forhold til om det foreligger straffbare forhold.

Kontaktperson i saken er politiadvokat Theo N. Dretvik, tlf. 41 36 37 04.