Det ble mottatt melding om brann (lyngbrann) fra Fagsentral brann kl. 2228. Brannen oppsto i Uran område. Sannsynlig brannårsak er gnister fra ledningsnettet.  Brannområdet ligger på Sørneshalvøya, sørvest i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag fylke. Det er 33 fastboende personer i Ca. 20 boenheter. I tillegg er det et stort antall hytter og fritidsboliger (totalt 77 stk.) Det er også flere reiselivsanlegg, småbåthavn og kaianlegg i området. Alle fastboende er evakuert og i sikkerhet. 

Midlertidig samleplass ble etablert på Drageid leirskole. Kommunens Posomteam m/flere har bistått de evakuerte i hele natt. Kommunens kriseledelse ble etablert mandag kveld. Endelig samleplass er etablert på Zanzibar på Lauvsnes, men mange av de evakuerte ønsker å bo hos slektninger å kjente. Ingen av fritidseiendommene var i bruk på det aktuelle tidspunktet. En del sauer og hester ble evakuert fra et gårdsbruk. 

Utrykning med alt tilgjengelig mannskap fra lokalt brannvesen. Bistand fra nabobrannvesen (Verran, Namdalseid, Namsos) m/tankbiler, totalt ca. 35 brannmenn. 2 politibiler m/3 tjenestemenn, 1 ambulanse m/personell fra Flatanger. Redningsskøyta ble brukt som observatører fra sjøsiden. Grunnet værforholdene har ikke helikopter blitt satt inn i slukningsarbeidet ennå.

Sterk vind (opp i sterk storm), svært kupert terreng m/ lyng og delvis krattskog. 

Meget omfattende skadeomfang på bygningsmasser. Det foreligger ikke fullstendig oversikt ennå, men en del av bygningsmassen på Hasvåg, Småværet og nærliggende områder er trolig inntakt. Store deler av det 15 km2 store arealet er utbrent. Infrastuktur i form av strøm og telefonnett er satt ut av drift.

Kommunen prioriterer å få kontroll over brannen og bistå de berørte innbyggerne.

Politiet vil prioritere å skaffe seg en totaloversikt over skadeomfang og brannårsak m.m..

Kommunen og lokalt politi avholder pressekonferanse i kommunehuset på Lauvsnes i Flatanger kl. 1200.