I følge metereologene skal den sterke vinden, vindretningen og det tørre været fortsette.

Manglende mobildekning har gjort innsatsledelse i politi og brann avhengige av lokale fasttelefoner. Dette har komplisert ekstern kommunikasjon. Politiet er i ferd med å opprette basestasjon for politisamband.

Det er fortsatt punkter i området hvor det brenner. Brannvesenet fortsetter slukking, etterslukking og vakthold ved hjelp av blant annet Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe (FIG). Politiet vil ha innsatsledelse til stede. Kommunal kriseledelse med blant annet ordfører og lensmann vil fortsette. 

Politidirektoratet og Fylkesmannen holdes løpende orientert.

Flere helikoptere er tilgjengelig, men ikke operative p.g.a. sterk vind.

Politiet er primært over i en etterforskningsfase. Det blir et langvarig og nitidig arbeid i å registrere status på all bebyggelse i området, samt finne den eksakte brannårsak. Vitneobservasjoner gjør at teorien om gnister fra kraftledninger står fast.

Besøk av Justisministeren tirsdag ettermiddag/kveld.

Neste pressekonferanse 29.1.14, klokken 13.00 på kommunehuset.