På strekningene Bøle-Sætervika og Bøle-Hasvåg/Småværet (Fv 492 og Fv 5) vil det være redusert fremkommelighet på dagtid fra kl. 07.00-18.00 i perioden 5.-16. mai. Dette skyldes asfaltarbeid.
Det vil bli lagt til rette for at skolebuss og jobbpendlere kommer frem. For øvrig må det påregnes ventetid på opptil 2 timer.

Statens vegvesen