0-19 år 4-19 turer: Albert S. Haagensen

0-19 år 20 turer: Ludvik Elnan Jacobsen

20 år og eldre 4-9 turer: Otto Sandnes

20 år og eldre 10 turer eller mer: Jan Ove Holand

Alle grender: Arnfinn Pedersen