Gå inn på nettadressen www.holdnorgerent.no for å registrere deg. Gå sammen med familien, velforeningen, idrettslaget eller andre – og rydd en strand. Samtidig som du registrerer deg, varsler du MNA om at dere planlegger rydding, dato for gjennomføring og hvor…

Les mer....