Etter ekstremværet «Ingunns» herjinger har blant annet store deler av taket på Flatanger pleie- og omsorgstun blåst av. Noen takplater har blåst av Utvorda oppvekstsenter, og noen private bygninger har fått tilsvarende skader.
Dette har ført til at det er mye bygningsmaterialer som ligger rundt i terrenget. Dette gjelder særlig på Lauvsnes der store mengder takpapp og isolasjonsmateriale blåste utover da 250 kvadratmeter tak ble revet av pleie- og omsorgstunet. Vær forsiktig og se opp for løse deler så ingen blir skadet av gjenstander som flyr gjennom lufta.