Det er per i dag søndag 15.mars kl. 16.00 ikke bekreftet Koronasmitte i Flatanger.

Nærings- og handelsdepartementet har gjort en vurdering av hvilket personell innenfor drivstofforsyningen og matvareforsyningen, og andre samfunnskritiske funksjoner, som kan anses som samfunnskritiske, og som dermed vil få tilbud om barnehage og barneskole for sine barn. Vi gjør oppmerksom på at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for, og at det er de aktuelle virksomhetene må avklare hvem dette gjelder for, og utøve skjønn i sin vurdering. Virksomhetene må selv melde ifra til oppvekstsjef Lovise Angen hvis de har ansatte de mener skal ha dette tilbudet. For mer informasjon se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-ansatte-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-far-tilbud-om-barnehage-og-barneskole/id2693623/

Viktig presisering: Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Og personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen skal ikke brukes til barnevakt. Dette gjelder også familier som per i dag 15.mars har fått tilbud om skole/barnehageplass. Dersom en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen skal ikke brukes til barnevakt. 

Flatanger kommune har i helga vært i kontakt med Flatanger Røde Kors, alle grendelag og Flatanger Hjelper, og gjort avtaler om bistand fra frivilligheten hvis det skulle bli nødvendig. Kommunen er imponert og veldig takknemlig for at frivilligheten er så positiv og stiller opp sammen med kommunen i disse Korona-tider.

Vi ber alle om å følge disse rådene:

  • Ha fortsatt fokus på god håndhygiene.
  • Vis god dugnadsånd, still opp for hverandre.
  • Unngå hamstring. «Å dele er å bry seg».

For mer informasjon om koronaviruset se Folkehelseinstituttet sine sider https://www.fhi.no/