Det er per i dag mandag 16.mars kl. 14.00 ikke bekreftet koronasmitte i Flatanger.

Kommunen ønsker å rette en stor takk til alle som står på i disse dager, spesielt helse­personell, renholdere, frivillige og de lokale matbutikkene. Vi er helt avhengige av at vi står sammen og hjelper hverandre i denne spesielle situasjonen landet, og resten av verden, har havnet i.

Det er bestemt at politiske møter i kommunen holdes på et minimum, og da med bruk av fjernmøter (telefonmøter, skypemøter ol.).

Søndag ettermiddag drøftet ordførere, rådmenn, kommunedirektører og kommuneoverleger fra alle namdalskommunene om det skal treffes tiltak for Namdalen som går ut over de nasjonale tiltakene som gjennomføres for å begrense smitten av koronaviruset. Det ble besluttet at egne tiltak foreløpig ikke er nødvendig. Men vi oppfordrer sterkt at alle begrenser reise- og besøksaktiviteten mest mulig, også i regionen.

Oppdatert reiseråd per 15.03.20

Alle som kommer fra reiser i utlandet, skal i hjemmekarantene i 14 dager. Fra 17.mars gjelder også dette reiser i Sverige og Finland, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantenen gjelder 14 dager fra den dagen du kom hjem. Arbeidstakere som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Vi ber alle om å følge disse rådene:

  • Ha fortsatt fokus på god håndhygiene.
  • Vis god dugnadsånd, still opp for hverandre.

For mer informasjon om koronaviruset se Folkehelseinstituttet sine sider https://www.fhi.no/